Scharrelen in de strijd tegen voedselverspilling

Ruud Zanders - Eigenaar Kipster uit Oirlo

“Hoe kunnen we de wereld op een eerlijke manier voeden, zonder mensen uit te sluiten, de natuur uit te putten en dieren onnodig te kwellen?” Met die vraag ging Ruud Zanders van Kipster aan de slag.

Vroeger was landbouw grondgebonden en circulair waar mogelijk. Op de vruchtbare grond werden granen en groenten verbouwd. Kippen en varkens werkten op het erf de resten van het land weg; de koeien en geiten graasden op grond waar je niets zinnigs kunt verbouwen. De boerenfamilie kreeg van de dieren melk, eieren, vlees en mest. Tot diep in de jaren vijftig had de gemiddelde boer zo’n gemengd bedrijf.

 

“Kipster is het eerste klimaatneutrale ei ter wereld. We gebruiken geen landbouwgrond. Onze kippen zitten in een ruime boerderij, bedekt met zonnepanelen."

Doorgeschoten
Hoe anders is het nu: ruim 70% van alle landbouwgrond op de wereld wordt ingezet voor vee(voer). Dit drukt enorm op het ecosysteem en de natuur. Aan de ene kant kampen we met een mestoverschot, aan de andere kant moeten we veevoer uit andere werelddelen hierheen slepen om de dieren te voeden. Dit vormt een bedreiging voor de biodiversiteit en draagt bij aan ontbossing. We zijn doorgeschoten in ons streven naar de hoogste productiviteit tegen de laagste prijs. Een streven dat ook leidt tot dieronvriendelijke praktijken.

Voer uit reststromen
Daarom hebben we Kipster ontwikkeld, het eerste klimaatneutrale ei ter wereld. Kipster maakt geen gebruik van landbouwgrond. De kippen zitten in een ruime, natuurlijk ingerichte boerderij en kunnen ook naar buiten. Het kippenvoer maken we uit reststromen van bijvoorbeeld grote bakkerijen, waardoor we veel minder CO2-uitstoot hebben. Zo werken onze kippen al scharrelend mee aan de strijd tegen voedselverspilling.” 

www.kipster.nl

Facebook | Twitter