LOKAAL AAN DE SLAG MET DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

Nathalie Ummels - Coördinator Mondiaal Maastricht & Climate Reality Leader

Mondiaal Maastricht zet zich in voor de lokale implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Nathalie Ummels, coördinator van Mondiaal Maastricht, legt uit waarom én hoe de organisatie dit doet.

“Bij Mondiaal Maastricht zetten we ons in voor een duurzame en gelijkwaardige samenleving. Niet ver weg, maar gewoon in Maastricht”, aldus Nathalie. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ofwel Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen ons uitgangspunt. Dit is een set van 17 mondiale doelen met 169 subdoelen, ontwikkeld door 193 lidstaten. Het is een gezamenlijke inspanning om een antwoord te vinden op de mondiale uitdagingen van de 21ste eeuw. Niet alleen waar het gaat om het milieu, maar ook om een duurzame samenleving. En vooral om het besef dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. De meest kwetsbare mensen, bijvoorbeeld in derdewereldlanden, krijgen als eerste te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Dus: als we hier iets veranderen, merken ze dat daar ook.”

“Maak van duurzaamheid en klimaat een gespreksonderwerp voor aan tafel. Door er met je kinderen over te praten, maak je ze bewust en kun je hen – én jezelf – in beweging brengen.”

‘Think global, act local’

Daarom is het devies van Mondiaal Maastricht: ‘think global, act local’. Met voorlichting, debat en onderwijs probeert de organisatie anderen daarvan bewust te maken. Nathalie: “We leggen uit wat de SDG’s zijn, waarom ze belangrijk zijn en wat je zelf kunt doen, gewoon in je eigen stad. Daarnaast ondersteunen we initiatieven en organisaties die aan de slag willen met de SDG’s. We brengen partijen met elkaar in verbinding, zodat er een netwerk van mensen en organisaties ontstaat dat invulling geeft aan de SDG’s in Maastricht. Het is daarbij superbelangrijk dat de gemeente Maastricht zich ook heeft verbonden aan de global goals en deze meeneemt in haar beleid. Dat zorgt voor beweging en versnelling. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we de doelen voor het jaar 2030 behalen.”

 

Volg Mondiaal Maastricht:

Facebook
Website 

Volg Climate Reality:

Facebook 
Twitter 
Instagram
Website