MVO NEDERLAND: SAMEN KOMEN WE VERDER

Maria van der Heijden - Directeur-bestuurder van MVO Nederland

MVO Nederland werkt samen met 2500 ondernemers aan klimaatneutrale, circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen en duurzame handelsketens. Directeur-bestuurder Maria van der Heijden vertelt hoe de organisatie dit aanpakt.

“MVO Nederland is het grootste bedrijvennetwerk van Europa”, begint Maria haar verhaal. “Samen met alle betrokken ondernemers vormen we een beweging die de overgang naar een nieuwe economie versnelt. Een gezonde economie waarin positieve financiële resultaten samengaan met de zorg voor onze planeet en mensen. Dat doen we onder het motto ‘Alleen ga je sneller, samen komen we verder’. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen onze leidraad en dan met name SDG 17, die mondiale samenwerking en partnerschap stimuleert.”

“Duurzamer leven is net zoiets als het opruimen van een tienerkamer. Het lijkt een enorme opgave, maar je moet er gewoon aan beginnen. Al snel heb je meer bereikt dan je zou verwachten.”

Kennis en ervaringen delen
MVO Nederland helpt bedrijven onder andere met het aanpassen van hun bedrijfsvoering en met het opzetten van duurzame innovaties. Maria: “We richten ons op vier speerpunten: klimaatneutraal ondernemen, circulair ondernemen, inclusief ondernemen waarbij ieder talent – met of zonder beperkingen – telt en meedoet én inclusief en duurzaam ondernemen in de keten: ondernemen met meerwaarde voor mens en milieu, waarbij mensenrechten en goede arbeidsomstandigheden de norm zijn. MVO Nederland geeft voorlichting en advies, maar we brengen ondernemers ook met elkaar in contact zodat ze kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Daarnaast lobbyen we bij overheid en organisaties om duurzame innovaties op de agenda te krijgen.”

Women on Wings
Op dit moment is zo’n 2% van de ondernemers bezig met duurzaam ondernemen, MVO Nederland streeft naar 20% in 2025. “Een flinke uitdaging,” beseft Maria, “maar ik denk dat het goed is om hoge ambities te stellen. Dat zorgt er ook voor dat we blijven doorpakken om die ambities waar te kunnen maken.” Een aanpak die werkt, dat blijkt ook wel uit het succes van Women on Wings, waarvan Maria medeoprichter was. “Women on Wings helpt vrouwen op het platteland van India aan werk, om zo hun eigen positie en die van hun gezin te verbeteren. Bij de oprichting was het doel om één miljoen vrouwen aan een baan te helpen. Na elf jaar zitten we al op 250.000! Zo zie je, door groot te denken én goed samen te werken, kun je echt iets bereiken.”

Volg Maria:

Twitter 

Volg MVO Nederland:

Facebook 
Twitter
Website

Volg Women on Wings