WERKEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST

Lara Klaassen - voormalig directeur CNME Maastricht

Lara Klaassen was tot augustus 2019 directeur van CNME Maastricht en regio (centrum voor natuur- en milieueducatie). Onder haar leiding groeide CNME de afgelopen jaren uit van educatieve organisatie naar een breed duurzaamheidscentrum. Na 11 jaar gaf ze het stokje over aan Anouk Viegen.

“Toen ik nog jong was, wilde ik al graag werken aan een betere wereld”, vertelt Lara. “Ik wilde boomchirurg, dierenarts of activist bij Greenpeace worden. Het werd uiteindelijk een studie Ecologie. Al snel merkte ik dat ik vooral mensen wil verbinden met de natuur. Laten zien hoe mooi en waardevol de natuur is, maar ook hoe gevoelig. En hoe belangrijk het is dat we zuinig zijn op onze aarde.”

“Bij energiebesparing denk je vaak aan dure investeringen. Helemaal niet nodig. Radiatorfolie, de verwarming een graadje lager en een dikke trui aan. Dat maakt al een wereld van verschil.”

Draagvlak voor duurzaam handelen

Lara: “We betrekken burgers, bedrijven en overheden bij hun natuurlijke omgeving en zo creëren we draagvlak voor duurzaam handelen. Duurzaamheid is geen trucje, het is een manier van leven. Het gaat erom dat mensen oprecht én bewust betrokken zijn bij mens, natuur en milieu. Als dat lukt, kunnen we samen de wereld een stukje beter maken.”

Tal van activiteiten

Om dit te bereiken, biedt CNME inmiddels een breed scala aan activiteiten. Lara somt op: “We blijven natuurlijk lessen en natuuractiviteiten voor scholen verzorgen. Daarnaast organiseren we natuurwerkdagen en opruimacties bij de Maas. Het is ongelofelijk hoeveel afval daar in het voorjaar – na de hoogwaterperiode – te vinden is. Verder adviseren we bedrijven, overheden én particulieren op het gebied van natuur, milieu, duurzaamheid en een groene leefomgeving. Ook hebben we het ecologisch beheer van meer dan 120 hectare natuurgebied onder onze hoede. We leggen natuurspeelplaatsen en tuinen aan en ondersteunen initiatieven van anderen, bijvoorbeeld rond stadslandbouw. Kortom, we werken samen met gemeenten, groene organisaties en inwoners aan een duurzame toekomst.”

Volg CNME:

Facebook
Twitter
Instagram
Website