European Overview Forum

Tijdens het eerste Europese Overview Symposium in 2017 heeft Columbus het initiatief genomen om het European Overview Forum op te richten.

Het Overview Effect

Heb je je ooit beseft dat onze aarde eigenlijk een ruimteschip is? En dat wij dus allemaal ruimtevaarders zijn? Met de aarde als een door het heelal zwevend huis. Ons thuis. We leven en werken er. We worden er geboren en zullen er sterven. Op het ruimteschip ‘aarde’ brengen we ons hele leven door. Samen met ontelbaar veel andere wezens.

Eind jaren ‘60 zien astronauten onze aarde voor de eerste keer vanuit de ruimte. Ze raken op slag verliefd. Overvallen door gevoelens van euforie en enthousiasme, groeit er een intens verantwoordelijkheidsbesef. Ineens zijn deze astronauten zich er diep van bewust dat zij als bewoner veel zorgvuldiger met ons ruimteschip, onze kwetsbare aardbol, om moeten gaan. En dat besef blijkt nooit meer weg te ebben. We noemen dit het Overview Effect.

Wie de aarde in zijn geheel ziet, zwevend in een met sterren behangen universum, voelt zich verantwoordelijker. Na het zien van deze ‘bigger picture’ kan en wil je niet meer anders dan zorgvuldig en liefdevol omgaan met de aarde. Zie het als een permanente mindshift. Kunnen wij ook iets soortgelijks ervaren zonder daadwerkelijk de ruimte in te gaan? Hoe kan deze unieke ervaring van astronauten organisaties helpen te verduurzamen? Het Overview Forum buigt zich over deze en andere vraagstukken.

Earth: a pale blue dot, floating in an infinite universe, only protected by a thin layer of atmosphere. Astronauts who have seen Earth from orbit or the moon, say this has changed their perspective on the world forever.

Het Overview Forum

Het Overview Forum is een netwerk van ambassadeurs die zich inzet voor een betere wereld. Door het onder de aandacht brengen van het Overview Effect wil ze meer organisaties helpen hun duurzaamheidsambities te verwezenlijken.

Het forum werkt als een katalysator van het Overview Effect. Ze is opgericht tijdens het eerste Overview Symposium in november 2017 en is afgeleid van het Amerikaanse Overview Institute. Ze organiseert diverse inhoudelijke activiteiten voor professionals en liefhebbers uit de wetenschaps-, overheids-, zorg-, welzijns- en kunstensector. Het forum heeft daarnaast de ambitie om een academisch en experimenteel laboratorium voor onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatieven te faciliteren die specifiek gericht zijn op het simuleren en toepassen van het Overview Effect. Jaarlijks deelt het Overview Forum haar kennis en ervaring op het Overview Symposium in het Columbus Earth Center in Kerkrade.

Alleen door onze krachten te bundelen, kunnen we een beweging op gang brengen die nodig is om echt het verschil te maken. Voor de aarde en voor haar bewoners. Voel je je geroepen om deel uit te maken van deze beweging? Wil je je kennis of ervaring delen? Of op een andere manier betrokken raken? Laat het ons weten!

Overview Forum