Columbus earth center

De aarde is een eindeloze en fascinerende aaneen- schakeling van ongerepte natuur en menselijke interventies. In Columbus zie je hoe mooi en hoe kwetsbaar de aarde is en hoe wij met de aarde samenleven, hoe we haar benutten, welke gevolgen ons handelen heeft voor de aarde, en hoe we pogen haar te beschermen.

Columbus is een theater over de mens en de aarde. Columbus richt zich in de eerste plaats op liefhebbers van de schoonheid, de variëteit en de duurzame ontwikkeling van de wereld. Columbus bestaat uit het Earth Theater en het 3D Film Theater.

Columbus earth center

NIEUW EN UNIEK OP AARDE

Het Columbus earth center biedt je een “buitenaardse” beleving, wereldwijd uniek, die je moet erváren! Columbus earth center neemt je mee op spectaculaire reizen naar onontdekte oorden. Bekijk de wereld als nooit tevoren! Columbus earth center biedt je een onvergetelijke filmervaring, zoals nergens ter wereld vertoond. Reis mee met Columbus, kijk omlaag naar de aarde en je blik op de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn…

Lopende voorstellingen:

Een uniek 3D film theater

Ontdek de wereld met de ongeëvenaarde beelden van onder andere BBC Earth in dit spectaculaire 3D film theater.  De (3D-)films tonen de wereld en de wezens die haar bevolken in al hun veelzijdigheid; van de kleinste microben tot de meest high tech robots. Reis mee naar alle uithoeken van de aarde in het 3D Film Theater!

Lopende 3D films:

  • Fly me to the moon 3D

 

Museumplein Limburg: Drie instellingen. Eén verhaal voor een groot publiek

Er is een aarde. Die aarde wordt bevolkt door mensen die deze aarde bewerken om hem leefbaar te maken. De leefbare aarde wordt ingericht met gebouwen en voorwerpen. Eén van de instellingen van Museumplein Limburg gaat over de aarde, één instelling gaat over het proces dat ons in staat stelt de aarde leefbaar in te richten en één instelling gaat over de voorwerpen die wij gebruiken in die leefbare wereld.

Het aan het Museumplein Limburg gelegen theater van Columbus earth center, Cube design museum en Continium discovery center vertellen elk een deel van het oudste verhaal: de relatie van de mens met de wereld waarin hij leeft. De drie instellingen richten zich op verschillende doelgroepen, waarbij het openbare gedeelte van het plein alle doelgroepen bedient met dienstverlening en ontspanning.

Missie

Columbus draagt bij aan het sociale zelfvertrouwen, de economische zelfredzaamheid en het culturele bewustzijn van zijn publiek en diens leefomgeving.

Visie

Hoe complex de wereld om ons heen ook kan zijn, er is altijd een relatie tussen onszelf, de natuur waarin wij bestaan en de samenleving die we samen bouwen. Deze relatie komt tot uiting in de manier waarop wij leven en werken, in ons onderwijs en in onze cultuur. Museumplein Limburg biedt inzicht, kennis en enthousiasme in deze relatie door erfgoed, geschiedenis, wetenschap en industrie in samenhang te presenteren richting een breed publiek. Wat heb ik meegenomen uit het verleden, wat doe ik daarmee in het heden en welke mogelijke werelden zou ik kunnen bouwen in de toekomst? 

Strategie

Columbus Earth Theater zal in eerste instantie een regionale speler zijn. De naam Columbus is afgeleid van de naam van het wetenschappelijke laboratorium dat deel uitmaakt van het internationale ruimtestation ISS. Door het – letterlijk – unieke perspectief dat de bezoeker bij Columbus wordt geboden veranderen ook, bijkans vanzelf, het gezichtspunt hoe de aarde te benaderen en de wijze waarop we met haar omgaan. De relatief korte maar dynamische programmering is direct en laat het publiek niet onberoerd. Door de aard van de programmering en de uniciteit van de projectie laat een bezoek aan Columbus zich uitstekend combineren met een bezoek aan zowel Continium als Cube. Daar vindt dan een overlap van doelgroepen plaats en dit biedt de kans om de lokale positionering over tijd op te rekken, van regionaal naar nationaal. De doelstellingen voor de komende drie jaar zijn de vergroting van de naamsbekendheid en herkenbaarheid van de thematiek, het claimen van de uniciteit van de propositie, het ontwikkelen van een naam als centrum voor debat over de toekomst van de aarde en het spelen van een actieve rol in de ontwikkeling van nieuwe digitale toepassingen en serious gaming.

ANBI Informatie

Continium discovery center, Cube design museum & Columbus earth center vallen onder Stichting Museumplein Limburg. Drie instellingen. Eén museumplein.Eén verhaal voor een groot publiek. Het aan het Museumplein Limburg gelegen theater, museum en discovery center vertellen elk een deel van het oudste verhaal: de relatie van de mens met de wereld waarin hij leeft.

Stichting Museumplein Limburg staat al sinds 1 januari 2008 bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Vanaf 2012 is Stichting Museumplein Limburg aangewezen als een culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), publiceren wij onderstaand de benodigde gegevens:

 

Naam

Stichting Museumplein Limburg

 

RSIN/fiscaal nummer

8015.72.083

 

Contactgegevens

Stichting Museumplein Limburg
Museumplein 2
6461 MA Kerkrade  
Postbus 164
6460 AD Kerkrade

Telefoon: +31 (0)45 567 08 09 
Fax: +31 (0)45 546 38 48 
E-mail: info [at] continium.nl

 

Doelstelling & beleid

Museumplein Limburg draagt bij aan het sociale zelfvertrouwen, de economische zelfredzaamheid en het culturele bewustzijn van zijn publiek en diens leefomgeving. De doelstelling is te vinden onder missie & visie en als beleid uitgewerkt bij strategische doelstellingen. Deze zijn ook na te lezen, samen met de verdere invulling, in het Strategisch Document (PDF, 3,8 Mb). 

Bestuursleden

De directeur van Stichting Museumplein Limburg is ing. J.H.M. Gubbels.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:  

  1. Drs. C.G.M. van Kemenade MBA, voorzitter
  2. Drs. A.G.L. Palmen CFA, lid audit commissie
  3. Drs. P.M.G. Prickaerts, lid audit commissie
  4. Ir. A. van der Poel, lid
  5. Mw. M.H.J.F. Reuver, lid

Het beloningsbeleid

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving. De beloning van het personeel gaat volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De meest recente versie is te vinden bij FNV.nl.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Na een periode van dik een jaar waarin volop gebouwd is, zijn op 23 oktober Columbus, Cube en Continium op feestelijke wijze her- en geopend. Een overzicht van de activiteiten vindt u in het jaarverslag 2015 (PDF).

 

Balans & toelichting 2015

Een overzicht van de baten en lasten is te vinden in de verkorte balans (PDF)

Balans & toelichting 2016

Een overzicht van de baten en lasten is te vinden in de verkorte balans (PDF)